Home » INTAKE-FORMULIEREN » VOORWAARDEN BEMIDDELING

VOORWAARDEN & PROCEDURE voor BEMIDDELING RESCUE HOND OF KAT


1. De intake procedure

 

 • U vult online het intake formulier in.

 • Ons team bespreekt uw intake-formulier.
  Wij kijken ten eerste altijd naar de match.

  Past de hond/kat die u wilt adopteren bij u en vinden wij uw situatie geschikt voor het betreffende dier. 

 • Zodra wij hier uit zijn, krijgt u een reactie per e-mail van ons.  Dat kan ook zijn dat er vanuit ons team een aanvullende vraag wordt gesteld of een uitleg waarom wij u niet zien als match zien voor de betreffende hond of kat

 • Wanneer uw intakeformulier positief bevonden is, volgt er een telefoongesprek.
  Hiervoor maken wij met u een "bel-afspraak" 

 • Na een positief telefoongesprek, wordt er een huisbezoek ingepland met een van onze vrijwilligers in het land. Momenteel werken wij met video's en video verbinding voor een online huisbezoek door 1 van onze teamleden.

 • Na een positief beoordeeld (oline-)huisbezoek,  gaan we de hond voor u reserveren en volgt de adoptieprocedure.


2. De adoptieprocedure


Zodra de hond voor u gereserveerd is moeten er een aantal belangrijke zaken geregeld worden om de hond  of kat naar Nederland te kunnen laten reizen,  zoals het reserveren van de reis bij de transporteur en het regelen van de laatste afspraak met de dierenarts.

 • U dient de onkostenbijdrage voor de betreffende hond uiterlijk 12  dagen voor de aankomstdatum in Nederland aan de stichting (per bank) te voldoen. 

De onkostenbijdrage bestaat uit: 

 

 • Reserveringskosten/reiskosten (hond: € 125,-, Kat: € 95,-)
  Zodra de reis voor uw hond of kat is gereserveerd dient de stichting dit te voldoen aan de transporteur.

 

 • Bijdrage in de Medische kosten. In de praktijk zijn de werkelijke kosten vaak vele malen  hoger, echter hanteert stichting Friends4straydogs hiervoor een vaste bijdrage aan de nieuwe houder(s) van de hond of kat. 

 • Bijdrage voor de opvang-kosten. Ook dit is een bijdrage en zijn de kosten in de praktijk vaak hoger.

 • De onkostenbijdrage voor de hond of kat is een bijdrage voor de gemaakte kosten en hierdoor GEEN  koopsom. 

 • Verplichte aanschaf via stichting Friends4straydogs, speciaal gemaakt 3-punts veiligheidstuig voor rescuehonden. Deze wordt verstrekt bij de aankomst van de hond.

 

 • Stichting Friends4straydogs is een non-profit organisatie en werkt volledig zonder winstoogmerk.

 

3. De Reservering van de HOND of KAT

 • Na de positieve procedure ontvangt u per email de reservering van uw hond of kat.

 • Dat betekend dat ook de reis is gereserveerd en de hond/kat speciaal op uw verzoek nogmaals klinisch door de dierenarts wordt nagekeken, ontwormt en wordt behandeld tegen parasieten.

 • Wij streven ernaar dat de hond/kat binnen 14-21 dagen na het huisbezoek naar Nederland afreist.
   
 • U dient uw hond zelf op de aankomstdag op te halen op het meetingpoint, dit kan zijn: 
  Regio Tilburg en soms regio Kerkrade
  Uiteraard informeren wij u ruim op tijd.

 • Het meetingpoint is afhankelijk van de transporteur waar wij op dat moment,
  voor desbetreffende  transport mee samenwerken, alsmede beschikbaar zijn van onze teamleden.

 

 • Uitzondering:
  Wanneer de hond door bepaalde omstandigheden (bijv. vakantie, verhuizing, etc. ) op een later moment, op uw verzoek,  naar Nederland dient te reizen, dan is het in sommige gevallen in overleg toch mogelijk om de hond  te reserveren.


 • U dient dan wel een reservering-bijdrage,  aan de stichting te voldoen, immers de hond of kat is speciaal op uw verzoek gereserveerd en hierdoor niet meer beschikbaar voor bemiddeling,
 • Deze reserveringsbijdrage wordt in mindering gebracht op de onkostenbijdrage.

  Tevens vragen wij u dan een kleine bijdrage van € 1,50 per dag, voor voer en verzorging van uw hond, binnen de opvang. Deze regeling is alleen van toepassing als de hond niet de eerst volgende geplande reisdatum mee kan reizen. 

 • Wij verwachten van de nieuwe baasjes een goede voorbereiding.
  U bent immers verantwoordelijk voor de verzorging, maar ook de begeleiding van de hond.
  De hond dient te acclimatiseren binnen de nieuwe situatie.
  We gaan er van uit dat u goed op de hoogte bent van de Handleiding Rescue Hond 
  voordat u uw hond ophaalt. 



4. ANNULERING  van de hond/kat  NA  RESERVERING: 

 • Na ontvangst van de Reservering-email, zijn er reeds kosten gemaakt om de hond of kat te kunnen laten reizen. Dit is immers op uw verzoek, u wilde de hond of kat een "Forever Home" bieden en gaat akkoord met onze voorwaarden zoals hier omschreven. 

 • Deze gemaakte kosten dienen wij dan ook door te berekenen aan u indien de hond/kat na de reservering wort geannulleerd:
  De reserverings-kosten zijn de reiskosten, voor de Hond 125,00 euro, voor de kat 95,00 euro. 

  Immers er is een ticket gereserveerd voor een bepaalde maat kennel, op een bepaalde moment namelijk de gereserveerde reisdatum. Bijvoorbeeld een speciale katte-reiskennel of een kennel voor een middelmaats of een speciale grootformaat kennel voor een grote hond.

  Er zijn per reisdatum nu eenmaal een beperkt aantal kennels beschikbaar waar wij vooraf voor dienen te reserveren. Annuleren wil niet zeggen dat er restitutie reiskosten plaats vindt voor de gereserveerde kennel door de transporteur immers.

 

 • Indien in de week van de reis de hond of kat wordt geannuleerd zijn wij tevens genoodzaakt de LAATSTE verplichte medische controle voor vertrek, door de dierenarts op de opvang-locatie, voor een hond 75 euro, voor een kat 65 euro, in rekening te brengen. 

  In de week van de reis is er een afspraak gemaakt met de dierenarts om uw hond of kat te controleren voor vertrek. Dit is een verplichte extra controle.
  De dierenarts komt in het asiel en heeft hiervoor speciaal tijd gereserveerd.
  De hond of kat wordt 3 dagen, dat is dus op maandagavond of dinsdag, voor vertrek gecontroleerd en nog behandeld tegen parasieten. 
  Tevens wordt de gezondheidsverklaring in het paspoort ingevuld en getekend. 

  Wij zijn dus genoodzaakt deze kosten door te berekenen, gezien deze controle niet meer geldig is voor op een andere reisdatum en weer opnieuw dient plaats te vinden en dus wederom kosten met zich meebrengt.

Samenvatting kosten annulering hond of kat:

 • Indien de hond of kat uiterlijk 9 dagen voor vertrek wordt geannuleerd zijn wij genoodzaakt de reeds geboekte reis aan u door te berekenen (Hond 125,00 / Kat 95,00 euro)

 

 • Indien de hond of kat binnen 5 werkdagen voor de vertrekdatum wordt geannuleerd,  zijn wij tevens genoodzaakt de afspraak en de kosten voor de dierenarts ivm de laatste  medische controle aan u door te berekenen.  Deze controle is verplicht voor de reis.
  (Hond 75,00 euro / Kat 65,00 euro)

Immers de hond of kat wordt op uw verzoek reis-klaar gemaakt en gecontroleerd.
Deze kosten zijn daarom NIET voor rekening van Stichting Friends4straydogs en ook niet voor rekening van de rescuer.


Wij dienen namelijk wel de reiskosten te voldoen als u annuleert en alsmede ook de medische controle aan de dierenarts en dan nog niet te spreken over de extra maandelijkse kosten voor langer opvang van het dier. 

 

Het moet NIET zo zijn dat de stichting en de rescuer de dupe wordt van deze annulering.

 

Zowel de stichting als de rescuer zijn NIET verantwoordelijk voor de door u genomen beslissing voor annuleren kort voor de reis.


Wij als stichting houden ons aan de afspraken om de hond of kat,  volgens de regels, bereiden de reis voor, veilig en op tijd.  Door  annulering na reservering,  zijn er nu eenmaal kosten gemaakt die wij daarom in rekening dienen te brengen.  

 

5. HERPLAATSING  hond/Kat reeds in NL:

 • Indien de hond of kat na aankomst in Nederland herplaatst dient te worden, dient u hierover de stichting op de hoogte te brengen.

 • U wordt met u een telefonische afspraak gemaakt om de situatie met u te bespreken.

 • Het kan zijn dat begeleiding of training de oplossing kan zijn, dit wordt dan ook met u doorgenomen en besproken met onze hondengedragstherapeut waar wij nauw mee samenwerken. 

 

 • Indien er een andere reden is voor herplaatsing, gaan wij op zoek naar een nieuwe match voor de hond of kat, volgens onze procedure.

 

 • Bij herplaatsing in NL is er GEEN restitutie van de onkostenbijdrage.
  Immers op uw eerdere verzoek is de hond/kat reis-klaar gemaakt en bij u gekomen.

 

 • De onkostenbijdrage is dan ook GEEN koopsom maar een bijdrage in de gemaakte kosten. Stichting Friends4straydogs werkt volledig nonprofit. 

 

Bij herplaatsing komt de onkostenbijdrage ten goede aan de rescue-er van de hond zodat zij, als voorbeeld een oud versleten slaaphok kunnen vervangen, of een dure operatie kunnen bekostigen voor een hond in de opvang.

 • Note:
  indien u een hond "koopt" waar ook vandaan, een fokker, handelaar (commercieel en broodfokkerij), asiel enz. ontvangt u ook niet de aankoop some terug.
  Sterker nog indien u de hond naar een asiel brengt, dient u zelfs te betalen. 

  Zover willen wij niet gaan, echter er zijn nu eenmaal op uw verzoek kosten gemaakt voor uw hond of kat en op uw eigen verzoek dient uw huisdier op een goede manier herplaatst te worden. Hier doen wij dan ook als serieuze stichting ontzettend ons best voor.

6.  Belangrijke informatie:

 • Stichting Friends4Straydogs werkt alleen samen met gecertificeerde en ervaren dierentransporteurs

 • Alle bemiddelingshonden en katten zijn klinisch onderzocht door gediplomeerde dierenartsen.

 • Alle bemiddelingshonden en katten voldoen aan de Europese richtlijnen met betrekking tot gezondheid vaccinaties en vervoer naar Nederland

 • De 'onkostenbijdrage'  voor de hond/ kat is uw bijdrage voor de gemaakte kosten die zijn gemaakt en is daarom geen koopsom.

 • De 'onkostenbijdrage' is inclusief verplichte vaccinaties, medische checks, Europees paspoort, aanbrengen chip, ontwormen, anti-parasiet behandelingen, sterilisatie/ castratie honden ouder dan 1 jaar/katten ouder dan 8 maanden, opvang kosten tot maximaal 21 dagen na het afronden van de  positieve procedure.

 • De aanduiding van het formaat van de hond, kan in werkelijkheid iets afwijken.
  Wij zijn afhankelijk van de informatie die wij ontvangen, het is ondoenlijk om binnen een armzalig asiel , iedere hond te meten en te wegen. Het werkelijke formaat in de tekst van de hond kan hierdoor iets afwijken dan het vermelde formaat, wij bedoelen hiermee een marge van enkele cm's.

 

 • Stichting Friends4straydogs is een officiële stichting in bezit van vakbekwaamheid, kvk en UBN. Hiermee voldoen wij aan de eisen gesteld door de Nederlandse overheid.

Onkostenbijdrage Hond
Pup/ jonge hond t/m 1 jaar € 355,-
Volwassen hond t/m 4 jaar € 355,-
Volwassen hond 5 t/m 6 jaar € 295,-
Oudere hond vanaf 7 jaar € 225,-
De onkostenbedrage per hond kan afwijken, dit staat dan vermeld in de tekst.

Formaat aanduiding honden:

 • 30-40 cm Klein
 • 40-45 cm Kleine middelmaat
 • 45-50 cm Middelmaat
 • 50-55 cm Grote middelmaat
 • 55 en meer Groot formaat

 

Kosten verplicht veiligheidstuig
Maat XS - S € 30,00
Maat M - ML € 40,00
Maat L € 45,00
Maat XL € 49,00
Onkostenbijdrage Kat
Onkostenbijdrage Kat € 245,-