"Kennismaking"  met de andere HOND 


Na aankomst van de hond bij u thuis, is het zeker niet verstandig om direct met uw andere hond(en) kennis te maken. 

Immers de hond bevindt zich binnen een hoog stress niveau, is wellicht zelfs angstig en verstijfd.


Daarom in het vooraf ontzettend belangrijk de stress-signalen te herkennen, om de kennismaking op het juiste moment te laten plaatsvinden

 

De hond Komt vanuit een hele andere situatie en is ontzettend moe van de reis en alle nieuwe indrukken waar hij direct mee wordt geconfronteerd.

Rust is ontzettend belangrijk.
Sommige honden zijn vrolijk en druk, maar vergis u niet,
ook dit is een uiting van stress.
En ook hier is rust echt nodig.

 

Voordat u de honden met elkaar laat kennismaken, gun uw nieuwe hond eerst zeker minimaal 36-48  uur rust. 


De beste optie is dat uw andere hond de eerste 2 dagen niet in contact komt met de nieuwe bewoner.
Zodat eerst de ergste stress van de reis eerst wordt verwerkt en de hond de gelegenheid krijgt om eerst uit te rusten.

Binnen deze uren neemt de nieuwe hond de geuren al op van de andere aanwezige hond. Voor beide is het immers een grote verandering.

Als u ziet dat de rescue-hond zelf uit zijn bench komt, nieuwsgierig is, snuffelt in huis en snuffelt in de tuin, contact zoekt met het baasje, het veiligheidstuigje accepteert, is het tijd voor de kennismaking met de andere hond. Sommige honden tonen al vrij snel dit onderzoekende gedrag

Wij geven het advies deze kennismaking in de tuin te doen.
Dit gezien het feit dat de nieuwe hond al de geuren van de gevestigde hond heeft geroken en vanwege het acclimatiseringsproces nog niet "wandelt" of al toe is aan een uitlaatronde.

Uiteraard wel met het veiligheidstuigje aan en hieraan een lange lijn bevestigd die niet strak staat. De hond moet kunnen bewegen en niet de het gevoel krijgen, beperkt te zijn waardoor hij niet kan kiezen om afstand te nemen of om weg te gaan.

Andere honden lopen nog niet goed mee aan de riem en zijn nog maar net gestart met het acclimatiseringsproces (o.a. zindelijkheid-training, verwerking prikkels nieuwe woonsituatie).
Een kennismaking op neutraal terrein is hierdoor niet gewenst.De eerste kennismaking

 1. U laat uw andere, gevestigde hond in de tuin, de geuren opnemen van de nieuwe hond.

 2. Wel aan de lange lijn, maar zodanig dat deze niet onder spanning staat.

 3. Eventueel sleept de lange lijn achter de hond aan.

 4. U haalt de hond pas weg, als deze echt uit-gesnuffeld is, niet eerder

 5. Vervolgens haalt u deze hond uit het zicht van de nieuwe hond 

 6. Laat vervolgend de nieuwe hond ook minimaal 20 minuten de geuren opnemen, totdat deze echt volledig is uit-gesnuffeld

 7. De nieuwe hond draaft het veiligheidstuigje met hieraan een lange slappe lijn, er mag absoluut geen spanning staan op de lijn of aan de lijn worden getrokken.

 8. Uit snuffelen is van belang voor verwerking van geuren in de hersenen van de hond.

 9. Daarna brengt u de honden samen. Verwacht niet dat deze direct blij en vrolijk reageren.

 10. Een snauw en grauw is heel normaal, laat de honden dit samen uitzoeken en bemoei u zich er niet mee. Soms lijkt het erger dan het in werkelijk is.

 11. Positieve signalen, laat ze hun gang gaan:
  - Wegkijken: 'ik heb geen kwaad in de zin!'
  - Rustig om elkaar heenlopen in een kringetje
  - Eerst elkaar van achter besnuffelen
  - Een ontspannen kwispel, staart op medium hoogte
  - Schouders omlaag, achterkant omhoog: 'ik wil met jou spelen!'
  - De honden respecteren elkaars correcties en geven elkaar de ruimte

 12. Stress & Angst, herken de SIGNALEN,  LET OP:
  - Staren en stokstijf blijven staan, start recht omhoog
  - Grommen, tanden laten zien
  - Nekharen overeind
  - Staart tussen de benen, angstig, piepen
  - De ene hond negeert de andere hond zijn lichaamstaal en gaat door waar de ander hond duidelijk laat zien dit niet te  willen
  - Grijp dan in!

 13. Alleen als u ziet dat 1 van de 2 honden de genoemde stress signalen vertoont en de andere hond negeert deze signalen (blijft happen in nek en/of  strot van de andere hond), dan dient u in te grijpen door tussen de honden te gaan staan.

  Schouders naar achteren, borst vooruit en door uw lichaamshouding duidelijk te maken dat dit gedrag niet gewenst is.

  Blijf rustig, niet schreeuwen/roepen en toont aan beide honden dat u degene bent die bepaald en duidelijk aangeeft dat dit gedrag niet is toegestaan.

 14. U bent immers de begeleider van beide honden.
  Daarna brengt u de gevestigde hond in huis en geeft u beide honden een time-out van 24 uur. Daarna herhaalt u wederom de kennismaking van beide honden vanaf punt 1

 15. Indien de honden elkaar aftasten en nieuwsgierig zijn na elkaar, beloont u de gevestigde hond voor zijn goede gedrag. Roep hem met regelmaat naar u toe en beloon hem, met regelmaat, zodat zijn gewenste gedrag wordt bevestigd.

Belangrijke attentie punten

 1. Het is heel normaal dat honden die worden samengebracht elkaar aftasten en niet direct maatjes zijn.

  Immers wij vinden ook niet direct iedereen waarmee wij kennismaken sympathiek. Ook hier geldt weer, let op de stress signalen en forceer niets. De honden dienen het zelf samen uit te zoeken. Uiteraard dient u wel in te grijpen indien de stress signalen richting geel/rood gaan in de stress ladder.

 2. Geef de honden gescheiden eten in huis, bijvoorbeeld de gevestigde hond op zijn plaats als bijvoorbeeld de keuken, de nieuwe bewoner, in zijn bench zijn rustplek. De honden mogen elkaar niet storen tijdens de maaltijd, maar ook niet tijdens het snacken (kauwsnacks)
  Ook voor snacks geldt de regel, beide honden op de eigen rustplek en dit moment niet verstoren. Afpakken is niet gewenst. Dit vraagt van u oplettendheid en zonodig aansturing.

 3. Laat geen bak met brokken staan.
  Na de maaltijd de bakken direct weghalen. De gevestigde hond kan de bak die normaal blijft staan zien als zijn bezit. Zodra de nieuwe hond hier uit wilt eten kan dit lijden tot een confrontatie.

 4. Zorg ervoor dat de rustplek van de nieuwe hond wordt gerespecteerd door de gevestigde hond, in huis

 5. Zorg er altijd voor dat er voor beide honden een veilige plek is in huis waar  de gevestigde hond zich prettige en veilig voelt, zijn plaats en dan natuurlijk de rustplek van de nieuwe hond, dienen door beide respecteert te worden.

 6. Voor alle honden binnen het gezin gelden de zelfde  duidelijke regels.  Maak dus geen verschil.
  Ook voor de oppas van de honden is dit van toepassing.

 7. Vermijd lichamelijk contact van de honden onderling bij een smalle doorgang, bijvoorbeeld door een deur lopen. 

 8. De honden die wij bemiddelen zijn sociaal binnen de opvang naar andere honden toe. Echter door de nieuwe situatie en de stress, is de hond overdonderd en kan nu eenmaal niet altijd direct enthousiast reageren op de andere gevestigde hond.

  Het kan ook zijn dat de gevestigde hond, de nieuwe indringer niet direct kan waarderen.

  Dit is heel normaal en vraagt vanuit u ook geduld en inzicht.

 9. Ook hier is weer tijd, geduld en inzicht van toepassing.
  Het herkennen van de stress-signalen, zijn hierbij ontzettend belangrijk

 Hoe spelen Honden met elkaar?


Spel gedrag van de hond is ook gerelateerd aan het type hond. Als voorbeeld een kruising teckel zal het graven van een gat, een ontzettend leuk spel vinden.

Andere honden houden van rennen en ravotten.

Ook hier is wederom ontzettend belangrijk de lichaamstaal van de hond te herkennen en bij stress signalen die niet door de andere hond worden gerespecteerd, als verantwoordelijk baasje de begeleiding van uw hond op u te nemen.