INTERESSE  RESCUE-Hond


Ter informatie

 • Vul het intake-formulier in per computer of laptop.

  Via telefoon/ tablet kan het soms zo zijn dat het door u ingevulde formulier, niet wordt verzonden. Dit door beperkt geheugen en/of trager internet. Mocht u hier tegenaanlopen dan is het mogelijk het interesse-formulier via de email naar u toe te zenden.

 • Heeft u geen computer, geen probleem,
  stuur ons een email en vraag naar dit formulier.  
  Wij sturen u het formulier toe, via de email: 

  Stichtingfriends4straydogs@yahoo.com

 

 • Indien u een intake-formulier verzendt in het weekend, wordt deze na het weekend in behandeling genomen.

 • Wij gaan zorgvuldig om met uw interesse voor een hond. Dit vraagt enkele dagen van onze tijd.

 • Match is altijd essentieel en daarom vragen wij altijd aanvullende informatie aan de verzorger(s) van de hond.

 

 • Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de wetgeving.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten namens ons teamFORMULIER  2024


____________________________________________

BELANGRIJK
____________________________________________

Voordat u deze intake invult, vragen wij u de 
 "Handleiding Rescue Hond" te lezen.


Belangrijke informatie, voor u als toekomstig baasje en begeleider van een rescue hond. 

Immers een hond is niet voor even.

_____________________________________________

VRAGEN
_____________________________________________

_____________________________________________

VERWACHTINGEN
 
_____________________________________________

Na het lezen van onze "Handleiding Rescue-Hond".  Wat verwacht u van de hond binnen zijn nieuwe situatie, bij u thuis? 

_____________________________________________

NAZORG & ADVIES
_____________________________________________

Net na aankomst van de hond bij u thuis, ondervindt de hond in meer of mindere mate stress en begrijpt werkelijk niet wat er van hem wordt verwacht.

_____________________________________________

BEGELEIDING
_____________________________________________

Iedere hond binnen een nieuwe situatie heeft basisbegeleiding nodig. Immers, de hond begrijpt bij u nog niet wat de bedoeling is en is afkomstig vanuit een andere situatie.

Sommige zijn amper of niet bekend met lopen aan de riem, sommige verblijven binnen een asiel of pension situatie.

Kortom iedere herplaatser dient nu eenmaal te acclimatiseren en heeft hierbij uw hulp en inzicht nodig.

_____________________________________________

GEZINSAMENSTELLING
_____________________________________________

_____________________________________________

UW WOONSITUATIE
_____________________________________________

_____________________________________________

ANDERE HUISDIEREN
_____________________________________________

_____________________________________________

ERVARING HERPLAATSER
_____________________________________________

_____________________________________________

VERWACHTE EIGENSCHAPPEN VAN DEZE HOND 
_____________________________________________

_____________________________________________

VERANTWOORDELIJKHEID  
_____________________________________________

Uiteraard is het doel om met behulp van dit formulier de juiste match te vinden voor deze hond met de toekomstige adoptant(en).

Zo willen wij herplaatsing van de hond voorkomen.  

Toch kan er wel eens situatie ontstaan waardoor de hond herplaatst dient te worden. Het is niet direct vanzelfsprekend dat er een passende opvang beschikbaar is op het moment dat u de hond wilt herplaatsen.

_____________________________________________

WERKUREN.
_____________________________________________


_____________________________________________

VAKANTIEPLANNING.
_____________________________________________

_____________________________________________

OPPAS VOOR DE HOND
_____________________________________________

Er kan altijd een situatie ontstaan waardoor u tijdelijk of langer niet zelf voor de hond kunt zorgen.

_____________________________________________

AANDACHT EN ACTIVITEITEN
_____________________________________________


_____________________________________________

KOSTEN HOND
____________________________________________

Realiseert u zich dat een hond (extra) kosten met zich mee brengt? 

Immers een hond is een levend wezen die volledig afhankelijk is van uw zorg:

 • Gezonde voeding
 • Training/hondenschool/gedragstrainer
 • Medische zorg/medicatie
 • Oppas
 • etc. 

_____________________________________________

NAZORG EN ADVIES
_____________________________________________

Stichting friends4straydogs is een betrokken stichting. Vandaar dat onze nazorg, de eerste periode contact onderhoudt met de adoptanten.

Ook als de hond al langer is geadopteerd, kunt u vragen stellen voor advies. 

_____________________________________________

GEZONDHEID
_____________________________________________

Zijn er binnen uw (gezin)situatie op dit moment gezondheidsomstandigheden die wellicht de begeleiding van een rescue- hond kunnen beïnvloeden?  
 
Te denken valt aan een lichamelijke aandoening of een handicap, verstandelijke beperking, autisme, of een psychische aandoening. 

De reden dat we hiernaar vragen, is om u en de hond de juiste begeleiding en het juiste advies te kunnen geven.  

Het betekent niet dat u direct niet meer in aanmerking komt om het nieuwe baasje te worden.  

U kunt zich wellicht voorstellen dat een hond met hoog energieniveau niet past binnen bepaalde omstandigheden en situaties. 
Een goede match is echt heel belangrijk en heeft ten alle tijden prioriteit. 

_____________________________________________

EN TOT SLOT UW MOTIVATIE! 
_____________________________________________

_____________________________________________

HARTELIJK DANK voor het invullen!
_____________________________________________

 • De behandeling van uw intake kan enkele dagen duren.

 • U ontvangt altijd bericht.

 • Bij een mogelijke match wordt er een bel-afspraak met u gemaakt en krijgt u hier via de email bericht van.


Voor onze informatie, handleiding rescue-hond, procedure en voorwaarden, verwijzen wij u naar onze website.

 • Indien u een vraag heeft n.a.v. dit formulier, of over deze hond, stel deze gerust aan ons. (Zie punt 30.)


Door het verzenden van dit formulier, verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de werkwijze en voorwaarden van Stichting Friends4straydogs op deze website.

 

Vergeet niet het vakje "stuur mij een kopie" hieronder aan te vinken voor u het formulier verzend! 

 

Met vriendelijke groet,

Team, Ina, Thea, Tessa

Stichting Friends4Straydogs