PRIVACYVERKLARING


1) PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Stichting Friends4Straydogs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
 van de diensten van Stichting Friends4Straydogs, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van onze intake-vragenformulier en contactformulier op de website aan Stichting Friends4Straydogs verstrekt. Stichting Friends4Straydogs kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam -
Uw adresgegevens
-
Uw telefoonnummer
-
Uw e-mailadres

 

2)  WAAROM Stichting Friends4Straydogs,

DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Stichting Friends4Straydogs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Denk hierbij aan onze procedure voor bemiddeling van rescue-honden en het verlenen van na-zorg voor uw hond.

 

Daarnaast kan Stichting Friends4Straydogs, uw ingevulde persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst bij bemiddeling van uw rescue-hond en het reserveren van diens reis met een officieel Trace gecertificeerde dierentransport dienst naar Nederland tbv het verkrijgen van het officiele Trace document.

 

3) HOE LANG Stichting Friends4Straydogs

GEGEVENS BEWAARD

 

Stichting Friends4Straydogs, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

4)  DELEN MET ANDEREN

 

Stichting Friends4Straydogs, verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (Zie ook onder B genoemde dierentransport volgens Europese regelgeving)

Stichting Friends4Straydogs, neemt de bescherming van uw gegevens serieus.

 

Postadres:
 Het Lint 74, 4691 DK Tholen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

KvK 66033772 
E-mailadres:

stichtingfriends4straydogs@yahoo.com