HANDLEIDING  "RESCUE-HOND"  2024


Waarom deze HANDLEIDING 

Wellicht heeft u een leuke hond gezien die u aanspreekt en waar u graag het intake-formulier voor wilt invullen. 

Stichting Friends4straydogs, hecht groot belang aan goede voorlichting en daarom is u gevraagd de Handleiding Rescue-hond  te lezen.

Feit is dat toekomstige baasjes niet altijd begrijpen wat nu eigenlijk een rescue-hond is .

Hoe het  acclimatiseringsproces verloopt en hoe de hond te begeleiden binnen dit ontzettend belangrijke proces. 
Immers een goede start is het 1/2 werk

Daarom onze uitgebreide informatie om u te informeren en op weg te helpen met uw nieuwe (toekomstige) huisgenoot

 


Wat is een RESCUE-hond?

 

Een hond eerder ongewenst, gered door een dierenliefhebber die het leed van de honden en katten in eigen land niet kan aanzien....
Een hond met als enig perpectief een pijnlijke dood.


Ongewenst achtergelaten in het veld, bos, aan de kant van een drukke weg,  spoor of een zogenaamd dodingsasiel (ps), om zo een vreselijke dood te sterven. Onvoorstelbaar maar waar, ook pups worden zo letterlijk op straat of (ps) achtergelaten…….

Gelukkig zijn er mensen die dit leed niet kunnen aanzien, zij redden deze stakkers en nemen de verantwoordelijkheid op zich.
Dit zijn onze contacten die wij binnen deze handleiding “Rescue-ers” noemen.

 

Doordat deze honden afhankelijk van mensen zijn en op mensen gericht (bijna alle honden hadden eerder een baasje), zijn zij een makkelijk doelwit voor hondenvangers, die vervolgens de honden naar de PS, de public shelter ook wel doding-asiel genoemd, brengen.


In de PS  is verzorging, voeding en medische verzorging niet vanzelfsprekend. Honden sterven van honger en ontbering.
De situatie is onbeschrijfelijk en wreed.

 

Mocht je dit als hond overleven, dan wacht je een vreselijke dood door toe doen van de mens.

 

Een heel klein percentage wordt vanuit deze public shelters gered.

De honden die wij bemiddelen zijn zowel aangetroffen, op het veld, bos, of berm, maar ook gered uit de PS.

 

Stichting Friends4straydogs werkt niet samen met grote commerciële asielen, lauter alleen particulieren rescuer-ers, met een groot hart voor de dieren,  waarmee wij zeer nauwe contacten onderhouden.

 

De rescue-honden worden allen klinisch onderzocht (een gezondheidscontrole) door een goede dierenarts.  Zij worden gevaccineerd, de leeftijd wordt geschat n.a.v het gebit van de hond en volwassen honden tevens gesteriliseerd.

 

Indien een hond een zichtbare blessure heeft, wordt deze in onze opdracht specifiek onderzocht. Dit vermelden wij binnen de informatie van de betreffende hond.

Daarna wordt de hond ondergebracht bij een goede opvang/gastouder/privé asiel, in het geboorteland.

 

Vaak de rescue-er zelf of een familielid.
De hond komt tot rust en wordt goed verzorgd. Onze contacten zijn ervaren hondenliefhebbers die het karakter van de hond aan ons omschrijven zodat wij serieus op zoek kunnen gaan, naar het juiste baasje, de juiste match.

 

Naar aanleiding van uw intake kunnen wij zo vragen stellen aan de opvang van de hond en zo bepalen of de hond van uw keuze, daadwerkelijk een match kan zijn.

 

Stichting Friends4straydogs kiest bewust voor opvang in het geboorteland zelf, zodat het karakter van de hond in grote lijnen bekend is en niet beïnvloed wordt door de stressvolle reis en een kort verblijf bij een gastouder in NL.
Dit geeft te vaak een vertekend  beeld over de hond in kwestie. 


Als u onze handleiding leest begrijpt u dat een hond nog maar net in NL en nog maar enkele weken bij het gastgezin, niet zijn ware aard of karakter toont, nog niet tot rust is gekomen en de informatie over de hond  summier is.

 

Met als gevolg dat de hond uiteindelijk toch niet matcht en herplaatst dient te worden.  Een ontmoeting zegt namelijk niets, u als toekomstig baasje valt op het uiterlijk van de hond, de band dient te groeien tussen en dit kost tijd. In de praktijk is gebleken (en dit wordt ook bevestigd door goede honden-gedragstherapeuten), dat een hond na ongeveer 3 a 6 maanden, binnen het nieuwe gezin zijn ware karakter toont.

 

Gemiddeld duurt het acclimatiseringsproces rond de 3 a 6 maanden. Soms heeft de hond meer tijd nodig.  Met deze informatie begrijpt u dat een hond die nog maar 2 a 3 weken, na  een lange stressvolle reis, bij een gastouder of opvanggezin logeert in NL, nog bij lange na niet zijn ware aard toont. Immers de hond dient zijn nieuwe omgeving te verwerken en te leren kennen. Gebleken is dat dit proces meer tijd vraagt dan voorheen werd gedacht.

 

Hierdoor  is 2x herplaatsing binnen een korte periode niet wenselijk ivm wederom nieuwe prikkels, met als gevolg wederom opbouw van stress. Overmatige stress veroorzaakt, mede het gedrag van de hond en juist dit wordt  vaak niet begrepen door de nieuwe baasjes.  Immers redeneert men: "Bij het gastgezin, ging het toch goed?" 

 

Deze opgebouwde stress is  de  bron van vele niet begrepen problemen binnen het nieuwe gezin. En daarom informeren wij u uitgebreid over het acclimatiseringsproces in deze Handleiding Rescue-hond.

 

De vertrouwensband opbouwen met de hond duurt langer en wordt vaak verward met met het acclimatiseringsproces.

 

De band dat u en uw hond aan 1 blik weten, dat u er voor hem bent op de momenten dat de hond uw begeleiding nodig heeft.

Kortom u kent de hond door en door en de hond, vertrouwd op u.

Deze band tussen hond en baas, vraagt tijd en investering. Ook dit onderwerp komt ruim aan bod binnen deze Handleiding.

Kortom een hond, waar ook vandaan, neem je niet even zomaar in huis.


Gezondheid van de hond

 

Ondanks onze zorgvuldigheid  en de zorgvuldigheid van onze contacten.
Zij vangen de honden op en verzorgen deze in Roemenië, kunnen wij nooit volledige garantie geven, of een hond vroeg of laat, geen gebreken heeft of krijgt.

Iedere hond gaat nadat deze is gered naar een goede dierenarts.
Als hiervoor aanleiding is wordt vaker de dierenarts bezocht.
Voordat de hond naar zijn nieuwe eigenaar reist, wordt deze wederom gecheckt.

Als er een twijfel is over de gezondheid van de hond wordt dit vooraf met de nieuwe eigenaar besproken. 

Immers honden zijn net als mensen,  levende wezens die nu eenmaal ziek kunnen worden. 


Vroeg of laat dient u er rekening mee te houden dat dieren nu eenmaal afhankelijk zijn van uw zorg en dit extra kosten met zich meebrengt.  Denk aan bijvoorbeeld dieetvoer, bezoek aan de dierenarts, medicatie enz.

 

Wij zijn van mening dat kwalitatief goed voer van goede samenstelling bijdraagt aan een goede gezondheid van uw hond.
Wij geven hierin dan ook graag advies.

 

Uiteindelijk bemiddelen wij, Stichting "Friends4Straydogs" 
deze honden naar een veilig en liefdevol leven en voelen ons verantwoordelijk om u goed te informeren.

 


De procedure is positief doorlopen en dan?

 

Op het moment dat de procedure positief is doorlopen, reserveren wij de reis voor de hond.  Ons doel is altijd, om de hond of kat, na een positieve procedure zo spoedig mogelijk te laten reizen.

 

De opvang in Roemenië is immers tijdelijke opvang en niet bedoeld om de hond langer dan noodzakelijk er te laten verblijven.
In sommige gevallen kan er sprake zijn van een uitzondering en kunnen wij in overleg met de opvang bekijken of de reis op een iets later moment kan plaatsvinden.  Bijvoorbeeld door een verhuizing van de kandidaten. Echter dit zijn hoge uitzonderingen.

 

In de praktijk is ons doel om gemiddeld 1 x per maand een aankomst te organiseren. (m.u.v. december ivm de kerstdagen en jaarwisseling, die beide gepaard gaan met extra geluiden en prikkels voor de hond)

Zodra de reisdatum bekend is ontvangt u de reservering per email, met hierin de aankomstdatum vermeld.

 

Na de reservering en ongeveer 1 a 2  dagen voor aankomst ontvangt u belangrijke informatie per mail mbt het acclimatiseren van uw hond. Dit is korte samenvatting van de informatie binnen deze handleiding,. Maar ook als opfrisser n.a.v. van het intake-gesprek eerder.  Een belangrijke reminder, net voor de aankomst.

Het is de bedoeling dat u de hier vermelde informatie, gebruikt als naslagwerk, zodat u de hier geschreven uitleg per onderwerp, kunt opzoeken en lezen. Door ons samengesteld en geschreven informatie om u op weg te helpen met uw nieuwe maatje en zo vertrouwen op te bouwen met de hond.

 

In de praktijk is gebleken dat nieuwe baasjes die de informatie daadwerkelijk toepassen met geduld en inzicht. Goed de signalen herkennen en hier rekening mee houden, geen tot zeer weinig problemen ervaren.


Juist de baasjes die denken de hond snel en geforceerd aan nieuwe ervaringen bloot te kunnen stellen, dat dit de beste methode is, komen vaak bedrogen uit.

 

Om u op weg te helpen is deze "handleiding Rescue-hond" speciaal voor u geschreven en samengesteld.. Onze stichting bestaat uit een gedreven  klein team, met jaren lange ervaring die wij graag delen om u op weg te helpen. samen met uw rescue-hond. Maar ook is deze Handleiding een bron van informatie voor toekomstige baasjes van een rescue-hond, zodat zij lezen en begrijpen dat de begeleiding van een hond nu eenmaal ontzettend belangrijk is en dient te passen binnen het eigen huishouden, 

Een hond neem je er niet even bij, integendeel. Een hond dient een bewuste keuze te zijn, waarvoor u  bereid bent aanpassingen te doen en tijd vrij te maken.

Wij wensen u dan ook veel plezier met het lezen van deze Handleiding indien u interesse heeft voor een rescue-hond of u heeft de procedure ondertussen doorlopen en uw hond komt binnenkort aan in Nederland.

 

Tussen de tekst ziet u buttons, deze zijn de link naar belangrijke aanvullende informatie, mbt dit onderwerp. 

 

Rescuer & Opvang Crina neemt afscheid, dit hondje gaat op reis. Altijd emotioneel


Ook andere praktische informatie vindt u in onze handleiding rescue-hond.


Informatie die niet direct te maken heeft met het acclimatiseren, maar wel ontzettend belangrijk is voor het welzijn van uw hond.

 

Eigenlijk is dit informatie die ieder verantwoordelijke hondeneigenaar zou moeten weten en daarom vanuit ons toegevoegd binnen deze Handleiding.


Bron: Zwerfhondenschool. 

Klik op de illustratie voor dit interessante artikel, waarom minimaal, 3 a 4 weken verlof nodig is, na de aankomst van de hond bij u thuis.

 

Gun uw hond volledige rust en verwerking, net na de aankomst 
Rust dient dan ook ECHT RUST te zijn.


De EERSTE dagen bij u thuis.

 

U dient zich te realiseren dat uw hond vanuit een andere omgeving bij u komt.
Een omgeving met andere vertrouwde geluiden en geuren.


De aankomst bij u thuis is ontzettend spannend voor u maar ook voor de hond.  


De hond begrijpt niet wat  hem overkomt en snapt niet wat de bedoeling is bij u thuis.


De hond kent nu eenmaal niet alle nieuwe geluiden en prikkels binnen uw huishouden (stemmen, de tv, de stofzuiger, de deurbel, uw geur, de geuren in huis en de geuren, verkeer,  de buren, laag vliegende helicopter enz enz. )  en begrijpt niet direct uw goede bedoelingen. 

Alle nieuwe indrukken en prikkels,  dienen in stapjes ervaren en verwerkt te worden. Dat wordt het acclimatiseren genoemd en daar gaat deze handleiding over.

 

De hond is bij u, het acclimatiseren begint.

 

 • Na aankomst is het ontzettend belangrijk dat u de hond volledig rust geeft.

 

 • Loop niet naar de hond toe.

 

 • Alle gezinsleden dienen altijd dezelfde regels te hanteren.

 

 • Zorg ervoor dat de rustplek ook echt een rustplek is. 

 

 • Geef de hond in zijn rustplek zijn eten, maar verwacht niet dat de hond direct eet. Dit is heel normaal, een hond die stress ervaart eet moeizaam tot niet.

 

 • De hond heeft minimaal 48 uur nodig om de stress van de reis te laten dalen. Sommige honden langer.

  Vooraf weet je nu eenmaal niet hoeveel indrukken en stress de hond heeft ervaren van de reis en hoe hij hierop reageert.

 

 • Praat niet continue tegen de hond, dit wordt niet begrepen en kan juist als NIET geruststellend worden  ervaren waardoor de hond juist onzekerder wordt. 

 

 • Kortom RUST is ook echt RUST

 

 • Ongelukjes in huis zijn zeker mogelijk, zorg er voor dat er op diverse plekken, plasmatjes/kranten liggen in huis.

 • Wordt niet boos op de hond, negeer ongelukjes. Maar beloon altijd het goede gedrag.


 • Leer als baasje zijn signalen herkennen.
  Dit is ontzettend belangrijk binnen het acclimatiseren. Ga niet te snel, kijk maar de signalen van de hond.

  Pas op het moment dat u minder stress signalen ziet gaat u een volgende stapje maken binnen het acclimatseringsproces.

 

 • De volgende stap is om de zindelijkheidstraining i.c.m. oefenen  uigje aandoen en lopen aan de riem rustig op te bouwen.  Ook dit proces in kleine stapjes. Sommige honden kennen nog niet lopen aan de riem. Forceer niets.

 

 • Dit oefent u eerst in huis en daarna in uw tuin i.c.m. de zindelijkheidstraining.
  Sommige honden zijn hier na de 3de dag, na de aankomst aan toe, andere honden na 1 week of op een later moment.

 

 • Blijf ten alle tijden rustig en vriendelijk als u met de hond oefent.
  Vergeet niet dat uw houding en stemming door de hond wordt opgemerkt en dit extra onzekerheid veroorzaakt.

 

 • Hoe rustiger u bent hoe beter voor de hond zelf. Bent u zelf onzeker dan is dit ook van invloed op de hond.

 

 • Bent u geprikkeld, ook dit wordt door de hond opgemerkt. Dit draagt zeker niet bij aan een fijne dag, met minder stress voor u en de hond.

 De eerste "Stapjes"

 

Let op:

Onderstaande uitleg binnen deze kolom is bedoeld indien uw hond hier aantoe is, niet eerder.  Let hiervoor nauwlettend op

de stresssignalen van uw hond.   Leer deze herkennen.

Forceer nooit het acclimatiseringsproces.

Hier bereikt u niets mee.

Stap voor stap altijd in het tempo van de hond zelf.


Is  ondertussen is de zindelijkheids-training rustig opgebouwd binnen uw tuin/terras. De hond reageert niet onzeker op het tuigje en de riem en begrijpt dat hij buiten zijn behoefte moet doen.


Dan is het tijd om voor het eerst kennis te maken met de nieuwe omgeving rondom uw woning.  

 

 • Ook hier let u goed op de stress-signalen van de hond, hoe de hond reageert op de nieuwe prikkels (geuren en geluiden). 

 • Ontzettend belangrijk zijn zeker niet de afgelegde meters of de tijdsduur die u loopt maar wel hoe de hond reageert op zijn nieuwe omgeving.

 

 • De hond de tijd krijgt om zijn nieuwe omgeving en de nieuwe prikkels op te nemen en te verwerken.

 

 • Geef uw hond de tijd om te snuffelen en ook echt uit te snuffelen. Laat hem snuffelen zolang hij zelf wilt en loop pas rustig verder als de hond is gestopt met snuffelen. Uiteindelijk zal u merken dat de snuffel-tijd korter wordt bij herhaling van het zelfde uitlaatrondje.

 

 • Start met oefenen buiten de tuin en aan de riem (dubbel aangelijnd) voor uw woning met 5 minuten per keer.
  Vergeet niet de hond te belonen op het moment dat de hond zijn behoefte buiten doet. Positieve bevestiging altijd.
  Belangrijk hierbij is dat u de hond laat uit-snuffelen.

 

 • Zijn er na minimaal 1 a 2 dagen nauwelijks stress-signalen te zien, dan mag u met 5 minuten u per dag uitbreiden.
  Kortom het uitlaatrondje rustig opbouwen op tempo van de hond.  Snuffelen is hierbij belangrijk, geef uw hond hiervoor de tijd en gelegenheid. Neem de tijd.

 

 • Loop de eerste week het zelfde korte  rondje zodat de hond de geuren en omgeving gaat herkennen en zo minimale stress opbouwt.

 

 • Indien er geen of nauwelijks stress signalen meer zijn, kan u na
  1 week,  NIET EERDER,  ook eens een andere kant uitlopen en ook hier de hond weer de gelegenheid geven om te snuffelen en de nieuwe route te leren kennen.

 

 • Indien de hond na 1 week toch stress-signalen toont op het zelfde uitlaatrondje, dan blijft u dit korte uitlaatrondje herhalen en breidt u deze NIET uit met extra minuten. 
  Maar maakt dan dit uitlaatrondje enkele minuten korter.

 

 • Doe dit net zolang nodig is, totdat de hond minder  stress ervaart en minder tot geen stress-signalen laat zien. 

  Pas dan is het tijd voor een iets langere uitlaatronde, niet eerder.

 

 • Stop niet voor een praatje onderweg, straal zelfvertrouwen uit, naar de hond.

 

 • Vertel uw directe omgeving dat de hond dient te acclimatiseren en dat u niet doorloopt vanwege onbeleefdheid, maar wel voor begeleiding van de hond.

 

 • Paseer met afstand andere hondenbaasjes en diens hond(en) en loop rustig door. Beloon tussendoor de hond. 

 • Oefen in huis de Toutch oefening en pas deze toe tijdens het uitlaten

 

 • Indien kinderen tijdens het uitlaten op uw en de hond aflopen vraag hen om afstand te houden en niet de hond aan te raken.

  Niet 1 hond stelt het op prijs om zomaar door een vreemde aangeraakt te worden en zeker niet  bovenop zijn kop.

  Voor  een hond die bezig is zijn nieuwe omgeving te verwerken, kan dit een schrikreactie veroorzaken/

  Wij vinden ook niet iedereen aardig, moet dan een hond dit wel leuk vinden. Neen tuurlijk niet.

 

 • U weet nog niet waar de hond van kan schrikken, daarom de hond  altijd dubbel aan-lijnen. Immers de hond is aan het acclimatiseren en u kent de hond nog lang niet goed genoeg.

 

 • Dubbel aanlijnen,  minimaal de eerste 3 maanden, dus tijdens het proces van acclimatiseren en socialisatie binnen de nieuwe omgeving en nieuwe prikkels.

 

 • Indien uw hond ook na deze 3 maanden onzeker kan reageren, op nieuwe situatie;s,  gebruik dan de dubbele lijn zo lang als deze nodig is. Maar ook indien uw hond angst heeft voor bv onweer en vuurwerk, harde geluiden buiten (bouwactiviteiten, gillende kinderen op een schoolplein,  laar overvliegende vliegtuigen, zijn enkele voorbeelden)

 

 • Denk niet te snel "Het gaat toch goed".
  U kent de hond zeker nog niet door en door, er is nog lang geen vertrouwens-band tussen u en de hond opgebouwd.
  Neem daarom geen onnodige risico's.

 

 • Breng geen spanning over via de lijn/riem op uw hond.
  Zorg dat de zekering-lijn (de 2de lijn aan de halsband)  altijd langer is en slap hangt.

  Bevestig deze aan een riem rondom uw middel. Zo voorkomt u toch de 2de hand die onbewust spanning overbrengt op de hond.

 

 • Geur van de beloning is ontzettend belangrijk voor een positieve bevestiging voor goed gedrag van de hond.

 

 • Zorg daarom dat u altijd iets lekkers bij u heeft tijdens het oefenen van het uitlaten. De geur van de beloning, zorgt ervoor dat de hond zich meer op u focust  dan op zijn omgeving. Immers positief gedrag wordt beloond en die geur draagt u mee. Hierdoor wordt u interessant voor de hond om in de gaten te houden.

 

 • Let wel op, een hond die te veel overprikkeld is, reageert niet op geur en beloning.

 

 • Laat de hond veel snuffelen en uit-snuffelen. ( Trek de hond niet mee) immers door zijn neus neemt de hond zijn omgeving op en de geuren worden vervolgens verwerkt binnen de hersenen als informatie.

  Snuffelen draagt bij om spanning te laten afvloeien.

 

 • Verplichte rustmomenten na ieder uitlaat moment. Kort of al iets langer opgebouwd, altijd een rustmoment op de rustplek met een kauwsnack of bijvoorbeeld een gevulde kong.

 

 • Kluiven en kauwen draagt bij aan verwerking van nieuwe prikkels.

 

 • Indien u ziet dat de hond nieuwsgierig is, op onderzoek uitgaat in huis,  start dan met eenvoudige hersenactiviteiten.

  Bijvoorbeeld een Kong of snuffel-kleed,  zodat de hond ook met regelmaat mentaal bezig is. Voor alle honden een fijne en leuke activiteit en vooral voor jonge en actieve honden ontzettend belangrijk om tussendoor overdag ook mentaal bezig te zijn.

  Ook dit draagt bij de opbouw vertrouwensband tussen u en de hond.

 

 • Wanneer de hond zelf toenadering zoekt bij u, graag uw aandacht wilt,  start met korte trainingsmomenten in huis bijvoorbeeld oefening "Toutch" en "Ja/Neen" spel.

 

 • Als de hond de oefening  "Toutch" begrijpt, doe deze training dan ook tijdens de uitlaatrondjes.  Dit na minimaal 3 a 4 weken, niet eerder.
  Ook hier wederom de regel, uw hond dient er aan toe te zijn.

 

 • Zo leert de hond spelenderwijs op u te focussen. Een mooi begin voor een toekomstige ontspannen wandeling en opbouw van vertrouwen in u als baasje en begeleider. 

 

 • Maar ook is deze oefening bedoeld om de hond af te leiden op spannende momenten en op een later moment toe te passen tijdens training zoals "Naast" en "Volg" .