"CORRECTIE",  hoe en waarom?


Wat is een CORRECTIE?

 

Er voor zorgen dat een bepaald gedrag, wordt onderbroken en stopt. 

 

Bijvoorbeeld de hond heeft een pen gepakt die eerder op de vloer was gevallen. 

 

Of de hond kauwt aan een tafelpoot.

Springt ongevraagd op de bank enz enz.

 

Kortom het doen stoppen van bepaald gedrag dat ongewenst is binnen uw situatie.

Er zijn meerdere methoden.

 

Deze vraag wordt dan ook gesteld binnen het intake-formulier.

Dat heeft een reden.
Immers een rescue-hond komt vanuit een andere omgeving een andere situatie. De hond kent immers  niet uw huishouden en begrijpen dus niet wat wel of niet is toegestaan.

 

Het acclimatiseringsproces is gewenning en verwerking van alles wat nieuw is. Dit brengt u eenmaal veel stress mee voor de hond.

Dan kunt u zich wellicht voorstellen dat de manier hoe u de hond corrigeert hierin ontzettend belangrijk is om de hond niet extra te overprikkelen en extra onzeker maakt.

 

Een goede correctie is  tevens een leerproces  voor de hond.


Boos worden op de hond, na tig keer het zelfde ongewenste gedrag heeft totaal geen nut. Beter rustig en duidelijk de situatie begeleiden heeft veel meer effect, de hond legt uiteindelijk de band in zijn hersenen en begrijpt dat voor u ongewenste situatie's, hem uiteindelijk niets opleveren. 

 

Goede correctie van de hond  is opvoeding en basis training ineen.

 

Daarom willen wij over dit onderwerp u meer vertellen.

 

*********************************************

               OUDERWETSE  METHODE

*********************************************

Fysiek straffen, intimideren en domineren van de hond.

Is dwangmatig en onvriendelijk.
De hond leert hier helemaal niets van

 

Verstandige hondenbaasjes willen dit dan ook zeker niet.

 

Onder de ouderwetst methode verstaan wij:

 

 • Ruk aan de riem
 • Nekvel pakken/knijpen
 • Tik
 • Harde geluiden
 • Op de rug leggen van de hond
 • Harde stem
 • Schreeuwen 
 • Afzondering
 • Stroomband
 • Halti of gelijkwaardig

 

Gevolgen van deze ouderwetse en achterhaalde correctie methoden:

 

 • ANGST en STRESS
 • Verhoogde kans op UITVALLEN en AGRESSIE
 • Verhoogde kans op PROBLEEM GEDRAG
 • Aantasting ZELFVERTROUWEN van de hond
 • BAND tussen hond en de mens wordt BESCHADIGD

 

Voorbeelden van gevolg door deze vorm van correcties:

 • Honden die naar van alles en nog wat uitvallen aan de lijn, doordat zij constant negatieve associaties maakten met hun omgeving via de pijnlijke rukken aan hun slipketting of halsband

 

 • Er zijn ook honden die hun behoefte niet meer durven te doen in het bijzijn van het baasje, omdat zij door hen traditioneel gecorrigeerd werden toen zij in huis plasten.

 

 • Andere honden reageren agressief of juist angstig,  wanneer het baasje zijn hand beweegt, omdat zij wel eens klappen van die hand kregen.

 

 • En zo zijn er vele voorbeelden, onnodig en niet in belang van een goede band tussen baasje en hond en zeker niet van belang voor het welzijn van de hond, 

 

Leer uw hond zijn gemoedstoestand kennen en herken zijn taal, zijn onzekerheid.

De hond begrijpt niet wat u bedoeld, heeft last van de prikkels, wellicht door dat er continue geroepen wordt :"Foei, Neen, enz"

 


Klik op de afbeelding voor een interessant artikel

Correctie uitvallende hond.


RUSTPLEK is GEEN STRAFPLEK


De rustplek van de hond mag "NEVER NOOIT" als strafplek worden gebruikt.

 

 • De rustplek is zijn veilige omgeving en moet een fijne plek zijn.
 • De hond opsluiten als straf in zijn bench is "Not done"

 

Immers de rustplek is bedoeld om tot rust te komen en stress te laten dalen, verwerking en rusten.

Als u toch de rustplek als strafplek gebruikt zal de associatie als fijne veilige  plek snel verdwijnen en mist deze plek zijn doel als rustplek om stress te verwerken en als veilige omgeving voor de hond.

 

CORRIGEREN  is gewenst gedrag aanleren

 

Een hond wordt via correcties aangegeven welk gedrag niet gewenst is, maar hiermee leert een hond niet welk gedrag wel bedoeld wordt. Dit is het allergrootste nadeel van corrigeren in het algemeen.

 

Via zogenaamde ouderwetste correcties leer je een hond GEEN  gewenst gedrag aan.

Zeker tijdens het acclimatiseren is de kans aanwezig dat juist door de ouderwetse methode de hond onzekerder wordt en angst opbouwt naar zijn begeleiders, u dus.

 

Moderne bijgeschoolde hondentrainers en professionals weten inmiddels dat je gewenst gedrag het beste kunt aanleren door gebruik te maken van beloningen (lang niet altijd voer!), waarbij er positieve associaties gemaakt worden.

 

Behalve dat dit het leervermogen doet groeien, is het ook beter voor hondenwelzijn en versterkt het de band tussen hond en zijn familie.

 

Het is om deze reden dat moderne trainers hun focus leggen op het aanleren van gedrag.

 

Aangeleerd gewenst gedrag wordt niet alleen ingezet om ongewenst gedrag te voorkomen, maar ook om ongewenst gedrag te onderbreken of te stoppen.

 

Je kunt dus  'corrigeren' met aangeleerd gewenst gedrag.

Het proces van afleren van ongewenst gedrag verloopt altijd aanmerkelijk sneller wanneer u gelijktijdig de hond ander gedrag aanleert, dat voor de hond belonend is en voor u wél gewenst.

 

Wilt u uw hond het opspringen afleren, dan wordt aan de hond niet alleen geleerd dat opspringen niet langer belonend is, maar gelijktijdig wordt hem geleerd dat zitten bij begroeting wél belonend is bijvoorbeeld te enthousiaste begroeting van bezoek, leert u commando zit en wacht. Daarna ontvangt uw hond zijn beloning.

 

Dit gelijktijdig aanleren van succesvol alternatief gedrag werkt bijvoorbeeld ook wanneer u uw hond wilt leren dat hij niet uw schoenen in zijn bek mag nemen. Of wellicht de stoelpoot.

 

 • Ruil de schoen, of ander voorwerp met iets wat de hond wel mag pakken en de hond ziet als beloning.
 • Laat het speeltje en snackje zien en ruiken, de hond zal al snel voor de geur van het  snackje kiezen.
 • Neem hem rustig het voorwerp af en geef hem direct daarna één van zijn eigen speeltjes. En beloon de hond zodra hij dit speeltje pakt met het lekkere snackje.
 • Beloon de hond voor het in de bek nemen van zijn eigen speeltje, ook wanneer hij dat op een ander moment op eigen initiatief doet. "Goed Zo" of "Ja"


De hond dient te leren dat ongewenst gedrag, voor hem uiteindelijk niets oplevert.

 

HOE BELONEN?

Het allerbelangrijkste aan belonen is de timing.

Als je bepaald gedrag wilt belonen, dan moet de hond de associatie leggen tussen dat goede gedrag en de beloning.

De beloning moet hierbij direct na het gewenste gedrag komen, binnen twee seconden. Komt de beloning later, dan leert de hond niet wélk gedrag precies gewenst was.

 

Soms is dit lastig. Je kunt hiervoor een zogeheten overbruggingscommando aanleren, zoals de clicker of het woordje ‘GOED ZO" of JA  (zie ook Ja/neen spel)

’Dit wordt een voorspeller voor de daadwerkelijke beloning. De click of je woordje moet binnen 2 seconden na het gewenste gedrag worden gegeven.
De beloning kan tot 5 seconden daarna worden toegediend. Je kunt hiermee vaak nog preciezer het gewenste gedrag markeren.

 

Als de hond verder is geacclimatiseerd kunt u andere beloningen gebruiken

 

AFLEIDEN

Wilt u de hond uit een bepaalde situatie halen, dan is het aanleren van "Toutch" commando een goede oefening. 

 

Correctie is een leerproces voor de hond waardoor uiteindelijk ongewenst gedrag niet aantrekkelijk is voor de hond en hem niets oplevert. Geen beloning. Echter gewenst gedrag hem wel iets oplevert, een beloning.

 

Uiteraard kunt u de hond zeker aanleren wat het woordje Neen of Foei betekend, maar ook dit spelenderwijs zodat de hond leert dat Neen of Foei hem niets oplevert en dus ongewenst is.

Daarna dient u zijn goede gedrag wel direct te belonen.


De uitleg staat van zowel de Toutch als het Ja/Neen spel omschreven in deze handleiding.

 

NEGEREN

In sommige situaties is "Negeren" van de hond een prima methode. 
Dit werkt indien de hond probeert uw aandacht op te eisen, zonder uw uitnodiging.

 

Voorbeeld.:
U zit even "Zen" op de bank en de hond is niet uitgenodigd maar spring wel naast u.
Negeer de hond, zeg niets en loop weg.
Herhaal deze oefening zolang nodig.
Het gedrag van de hond heeft hem niets opgeleverd immers hij verwachte uw aandacht en deze bleef uit.

 

Voorbeeld:
U komt thuis van boodschappen doen en de hond springt direct tegen u aan.

Op dat moment zegt u niets, negeer de hond en loop met de tassen de andere kant op.

Kortom het opspringen heeft hem niets opgeleverd.
De hond verwachte uw enthousiaste reactie om hem te zien immers.


Na een minuut roept u de hond naar u toe en dit goede gedrag beloont u direct, immers de hond komt op uw uitnodiging en geeft hier gehoor aan. Dat is gewenst gedrag wat u van de hond vraagt.

 

Trekt uw hond aan de riem?
Ga trainen en leer op een positieve manier onder goede begeleiding hoe u de hond aanstuurt. 

 

Maak geen gebruik van slipketting of Halti die pijnprikkels veroorzaken maar waar de hond uiteindelijk echt niets van leert.

Investeer tijd om samen, in huis en tuin leuke denkspelletjes te doen. Bouw aan de band , het vertrouwen tussen u en de hond.

Iedere hond heeft ook behoefte aan mentale uitdaging ipv alleen tussen de uitlaatronden in zijn mand, door te brengen. Iedere dag 15 minuten Hersenwerk, speurspelletje of snuffelkleed, afgewisseld, maakt uw hond gelukkig en bevordert de band tussen hond en  baasje.

 Bij pups en pubers is het gevaar van niet goed corrigeren icm aanleren, dat zij uw correctie gaan zien als aandacht ipv een correctie.


Een correctie dient een leermoment te zijn, op een positieve manier. 

 

 Hoeveel baasjes van jonge honden roepen continue "Foei foei".

Dit gaat heel de dag zo door.

De jonge hond leert hier helemaal niets van...

 

Uiteindelijk kan de hond deze negatieve aandacht gaan beschouwen als een manier om de aandacht te krijgen en zo express dit ongewenste gedrag te gaan herhalen,

zodat u ineens wel aandacht heeft voor hem.