PROCEDURE  & VOORWAARDEN   

BEMIDDELING   RESCUE HOND OF KAT


Belangrijke  informatie:

 • Stichting Friends4straydogs voldoet aan alle eisen, gesteld door de Nederlandse overheid, en bemiddeld rescue honden en katten volgens de nieuwe wetgeving ingaand op 1 november 2021:

  • UBN
  • Vakbekwaamheid Honden- en kattenbesluit
  • KVK

 • Stichting Friends4Straydogs werkt alleen samen met Europees gecertificeerde en ervaren dierentransporteurs

 • Alle honden en katten zijn klinisch onderzocht door gediplomeerde dierenartsen.

 • Alle honden en katten voldoen aan de Europese richtlijnen met betrekking tot gezondheid vaccinaties en vervoer naar Nederland

 • De 'onkostenbijdrage'  voor de hond/ kat is uw bijdrage voor de gemaakte kosten en is  daarom GEEN  koopsom.

 • De 'onkostenbijdrage' is inclusief verplichte vaccinaties, medische checks, Europees paspoort, aanbrengen chip, ontwormen, anti parasiet behandelingen, sterilisatie/ castratie honden ouder dan 1 jaar/katten ouder dan 8 maanden, opvang kosten tot maximaal  14 dagen na het afronden van de  positieve procedure.

 • De aanduiding van het formaat van de hond, kan in werkelijkheid afwijken.
  Wij zijn afhankelijk van de informatie die wij ontvangen vanuit de opvang van de hond,  
  Het is ondoenlijk om binnen een armzalig asiel , iedere hond te meten en te wegen.
  Het werkelijke formaat in de tekst van de hond kan hierdoor afwijken dan het vermelde formaat. 
 • Alle honden en katten die wij bemiddelen worden zoals het hoort, bij de nieuwe baasjes thuis gebracht. 

   


  1. De intake procedure

   

  • 1 a ) U vult online het intake formulier in.

  • 1 b ) Ons team bespreekt uw intake-formulier.
   Wij kijken ten eerste altijd naar de match.

   Past de hond/kat die u wilt adopteren bij u en vinden wij uw situatie geschikt voor het betreffende dier. Nav uw intake stellen wij vragen aan de opvang van de hond/kat, immers zij kennen de hond/kat binnen de huidige situatie.

  • 1 c ) Zodra wij hier uit zijn, krijgt u een reactie per e-mail van ons. 
   Dat kan ook zijn dat er vanuit ons team een aanvullende vraag wordt gesteld of een uitleg waarom wij u niet zien als match zien voor de betreffende hond of kat


  • 1 d )Wanneer uw intake-formulier positief bevonden is, volgt er een telefoongesprek.
   Hiervoor maken wij met u een "bel-afspraak" 

  • 1 f ) Na een positief telefoongesprek, wordt er een huisbezoek ingepland met een van onze vrijwilligers in het land. Momenteel werken wij met video's en video verbinding voor een online huisbezoek door 1 van onze teamleden. Dit door gebrek aan vrijwilligers in het land, maar ook vanwege de eerdere corona pandemie.

  • 1 g ) Na een positief beoordeeld (oline-)video-huisbezoek,  gaan we de hond voor u reserveren en volgt de adoptieprocedure.


  2. De Vervolg van de procedure:


  Zodra de hond voor u gereserveerd is moeten er een aantal belangrijke zaken geregeld worden om de hond  of kat naar Nederland te kunnen laten reizen,  zoals het reserveren van de reis bij de transporteur en het regelen van de laatste afspraak met de dierenarts.

  • 2 a ) U dient de onkostenbijdrage voor de betreffende hond uiterlijk 10 dagen voor de aankomstdatum in Nederland aan de stichting (per bank) te voldoen. 

  De onkostenbijdrage bestaat uit: 

   

  • 2 b ) Reserveringskosten/reiskosten (hond: € 150,- & Kat: € 150,-)
   Zodra de reis voor uw hond of kat is gereserveerd dient de stichting dit te voldoen aan de transporteur.

  • 2 c ) Bijdrage in de Medische kosten. In de praktijk zijn de werkelijke kosten vaak vele malen  hoger. Echter hanteert stichting Friends4straydogs hiervoor toch een bijdrage aan voor de gemaakte kosten die zeker niet altijd kostendekkend is. en is per dier verschillend.

  • 2 e ) Bijdrage voor de opvang-kosten.
   Ook dit is een bijdrage en zijn de kosten in de praktijk vaak hoger.

  • 2 f ) De onkostenbijdrage voor de hond of kat is een bijdrage voor de gemaakte kosten en hierdoor GEEN  koopsom. 

  • 2 g ) Stichting Friends4straydogs is een non-profit organisatie en werkt volledig zonder winstoogmerk.

   


  3. De Reservering van de HOND of KAT

  • 3 a ) Na de positieve procedure ontvangt u per email de reservering van uw hond of kat.

  • 3 b ) Dat betekend dat ook de reis ondertussen is gereserveerd en de hond/kat speciaal  voor vertrek  nogmaals  verplicht, klinisch door de dierenarts wordt gecontroleerd, ontwormt en tevens  behandeld tegen parasieten. 

  • 3 c ) Wij streven ernaar dat de hond/kat binnen 14 dagen na het online huisbezoek naar Nederland afreist. Indien er te weinig reserveringen zijn voor rendabel vervoer, kan dit afwijken.
    
  • 3 d ) Uitzondering: Wanneer de hond door bepaalde omstandigheden (bijv. vakantie, verhuizing, etc. ) op een later moment, op uw verzoek,  naar Nederland dient te reizen, dan is het in sommige gevallen in overleg toch mogelijk om de hond  te reserveren. 

   

  • 3 g ) U dient dan wel een reservering-bijdrage,  aan de stichting te voldoen, immers de hond of kat is speciaal op uw verzoek gereserveerd en hierdoor niet meer beschikbaar voor bemiddeling,

   Deze reserverings-bijdrage wordt in mindering gebracht op de onkostenbijdrage.
   Het restant van deze bijdrage dient 12 dagen voor aanvang reis, te zijn voldaan.

   Tevens vragen wij u dan een kleine bijdrage van € 2,00 per dag, voor voer en verzorging van uw hond, binnen de opvang. Deze regeling is alleen van toepassing als de hond niet de eerst volgende geplande reisdatum mee kan reizen. 


  • 3 h ) Wij verwachten van de nieuwe baasjes een goede voorbereiding.
   U bent immers verantwoordelijk voor de verzorging, maar ook de begeleiding van de hond.
   De hond dient te acclimatiseren binnen de nieuwe situatie.
   We gaan er van uit dat u goed op de hoogte bent van de Handleiding Rescue Hond 
   voordat u uw hond ophaalt. 

  4. ANNULERING  van de hond/kat  NA  RESERVERING: 

  • 4 a ) Na ontvangst van de Reservering-email, zijn er reeds kosten gemaakt om de hond of kat te kunnen laten reizen. Dit is immers op uw verzoek, u wilde de hond of kat een "Forever Home" bieden en gaat akkoord met onze voorwaarden zoals hier omschreven. 

  • 4 b ) Deze gemaakte kosten dienen wij dan ook door te berekenen aan u indien de hond/kat na de reservering wort geannuleerd:
   De reservering-kosten zijn de reiskosten, voor de Hond 145,00 euro, voor de kat  145,00 euro. 

   Immers er is een ticket gereserveerd voor een bepaalde maat kennel, op een bepaalde moment namelijk de gereserveerde reisdatum. Bijvoorbeeld een speciale katte-reiskennel of een kennel voor een middelmaats of een speciale grootformaat kennel voor een grote hond.

   Er zijn per reisdatum nu eenmaal een beperkt aantal kennels beschikbaar waar wij vooraf voor dienen te reserveren. Annuleren wil niet zeggen dat er restitutie reiskosten plaats vindt voor de gereserveerde kennel door de transporteur immers.

   

  • 4 c ) Indien in de week van de reis de hond of kat wordt geannuleerd zijn wij tevens genoodzaakt de LAATSTE verplichte medische controle voor vertrek, door de dierenarts op de opvang-locatie, voor een hond 75 euro, voor een kat 65 euro, in rekening te brengen. 

   In de week van de reis is er een afspraak gemaakt met de dierenarts om uw hond of kat te controleren voor vertrek. Dit is een verplichte extra controle.
   De dierenarts komt in het asiel  of de rescuer gaat zelf met de hond/kat naar de dierenkliniek Hiervoor is speciaal tijd gereserveerd.

   De hond of kat wordt in de week van vertrek gecontroleerd en nog behandeld tegen parasieten.  Tevens wordt de gezondheidsverklaring in het paspoort in orde gemaakt door de dierenarts.


   Wij zijn dus genoodzaakt deze kosten door te berekenen, gezien deze controle niet meer geldig is voor op een andere reisdatum en weer opnieuw dient plaats te vinden en dus wederom extra kosten met zich meebrengt.

  Samenvatting kosten annulering hond of kat:

  • Indien de hond of kat uiterlijk 9 dagen voor vertrek wordt geannuleerd zijn wij genoodzaakt de reeds geboekte reis aan u door te berekenen (Hond 145,00 / Kat 145,00 euro)

   

  • Indien de hond of kat binnen 5 werkdagen voor de vertrekdatum wordt geannuleerd, 
   zijn wij tevens genoodzaakt de afspraak en de kosten voor de dierenarts ivm de laatste  medische controle aan u door te berekenen.  Deze controle is verplicht voor de reis.
   (Hond 75,00 euro / Kat 65,00 euro)

  Immers de hond of kat wordt op uw verzoek reis-klaar gemaakt en gecontroleerd.
  Deze kosten zijn daarom NIET voor rekening van Stichting Friends4straydogs en ook
  niet voor rekening van de rescuer.


  Wij dienen namelijk wel de reiskosten te voldoen als u annuleert en alsmede ook de medische controle aan de dierenarts en dan nog niet te spreken over de extra maandelijkse kosten voor langer opvang van het dier. 

   

  Zowel de stichting als de rescuer zijn NIET verantwoordelijk voor de door u genomen beslissing voor annuleren kort voor de reis.


  Wij als stichting houden ons aan de afspraken om de hond of kat,  volgens de regels, bereiden de reis voor, veilig en op tijd.  Door  annulering na reservering,  zijn er nu eenmaal kosten gemaakt die wij daarom in rekening dienen te brengen.  

   


  5. REGISTRATIE van uw Hond of Kat na aankomst in NL

   

  • Nadat u kat of hond bij u thuis is aangekomen dient deze 48 uur bij u in huis/tuin te verblijven ( dus niet op de openbare weg ) i.v.m. de verplichtte 48 uurs quarantaine regeling.

  • U dient u nieuwe hond of kat binnen 14 dagen wettelijk te registeren bij u dierenarts. (Uw dierenarts heeft toegang tot de databank voor de aanmelding van u hond of kat,
   dit kunt u als particulier niet meer zelf doen )
   u neemt mee naar de dierenarts Europees paspoort, Trace-document, machtiging


  • Wij informeren u op tijd door middel van een email met uitleg, zodat u precies weet, hoe u dit regelt.

   

  • Alle honden en katten die wij bemiddelen voldoen aan de Europese eisen voor vaccinatie, gezondheid en transport.

  6. NAZORG HOND in NL:

   

  Stichting Friends4straydogs, is betrokken ook na bemiddeling en plaatsing van de rescue-honden.

  Daarom is onze Handleiding Rescue-hond geschreven om te verduidelijken wat het acclimatiseren betekend en hoe dit in stapjes, in het tempo van de hond zelf, uit te voeren.


  Echter kan het altijd zijn dat u als nieuw baasje tegen punten aanloopt.
  Juist hiervoor is onze nazorg bedoeld. 


  Het baasje zelf is verantwoordelijk voor de begeleiding van diens hond, onze nazorg
  kan hierin aansturing geven.

   

  • 5 a ) Indien u na naar aanleiding van het  opvolgen van de Handleiding Rescue-hond vragen heeft of tegen een probleem aanloopt, kunt u aan onze nazorg vrijwilligster advies vragen. Stuur een mail met uw vraag of probleem met hierbij een omschrijving en eventueel een video naar stichtingfriends4straydogs@yahoo.com

  •  5 b ) Onze nazorg vrijwilligster neemt met u contact op. 
   Dit kan zijn schriftelijk, per email, indien er sprake is van een vraag die verder geen uitgebreide uitleg nodig heeft.

   Dit kan zijn telefonisch, indien persoonlijk contact en  meer uitleg gewenst.

  • 5 c ) Indien blijkt dat onze nazorg vrijwilligster aanvullend advies nodig heeft, neemt zij hiervoor contact op met trainer en hondengedrag-therapeut Denco, waarmee wij voor aanvullend advies mee samenwerken en goede ervaringen mee hebben opgedaan.

  • 5 d ) Indien blijkt dat de aansturing en begeleiding niet door onze nazorg samen met u opgelost kan worden, geven wij u het advies contact op te nemen met een professionele hondengedrag-therapeut. Let wel op dat er veel zogenaamde "free wheelers"  zichzelf hondencoach of honden-trainer noemen maar dit in werkelijkheid niet zijn.
   Helaas is dit een vrij beroep met alle gevolgen van dien.

   Doordat de hond en baasje(s) niet op een passende wijze zijn begeleid, is vaak de ellende niet te overzien.  Met als resultaat een hond in zware chronische stress en waardoor zelfs agressie, kan voortvloeien. Dit kan nooit de bedoeling zijn.

   Na alle goede bedoelingen ten spijt,  uiteindelijk dient de hond herplaatst te  worden. Dit wilt u niet en wij ook niet, juist door onze nazorg en goede begeleiding van de juiste deskundigen willen wij dit vermijden. 


  • 5 e  ) Overleg daarom altijd met onze stichting voordat u zomaar iemand benaderd en inhuurt. 

  • 5 f ) In uitzonderlijke situatie;s kan het zijn dat interne begeleiding bij een deskundige noodzakelijk is voor rehabilitatie van uw hond maar ook aansturing van het baasje zelf. Wij kunnen u hiervoor doorverwijzen.

   

  • 5 g ) Als verantwoordelijk baasje is uw motivatie altijd van belang voor goed  resultaat  van onze na-zorg (opvolgen advies en tips) of in samenwerking met hulp door derden. 


   Onze nazorg is service, echter uw medewerking is wel verreist.
   Indien u en uw hond begeleiding nodig hebben van een professionele deskundige,
   zijn deze kosten voor uzelf.

   Immers u bent verantwoordelijk voor de begeleiding en training van uw hond.
   Immers indien u een hond "koopt" bij een fokker of via een asiel adopteert,
   bent u ook zelf verantwoordelijk voor de hond.

   

   

  Note:

  Ons team heeft jarenlange ervaring mbt begeleiding van baasjes en diens rescue-hond.
  Onze ervaring is (helaas) indien het acclimatiseren niet slaagt, dit in 99% van alle situaties aan verkeerde begeleiding te wijten is van het baasje zelf.  Te vaak wordt de tijd, inzicht, inlevingsvermogen die nu eenmaal een hond nodig heeft zwaar onderschat.

  Precies de reden dat wij voor bemiddeling van de hond aan zijn toekomstige baasjes, werken met de hierboven omschreven procedure. Dit alles om achteraf teleurstelling en herplaatsing te voorkom
  en. Voor u maar ook voor het welzijn van onze bemiddelingshonden.

   


  7. HERPLAATSING  hond of kat :

  • 6 a ) Indien de hond of kat na aankomst in Nederland herplaatst dient te worden,
   dient u hierover de stichting op de hoogte te brengen.

  • 6 b ) U wordt met u een telefonische afspraak gemaakt, om de situatie met u te bespreken.

  • 6 c ) Het kan zijn dat begeleiding of training de oplossing kan zijn, dit wordt dan ook met u doorgenomen en besproken met onze hondengedrags-therapeut, waar wij nauw mee samenwerken, of er een oplossing mogelijk is binnen uw situatie.

  • 6 d ) Indien er een andere reden is voor herplaatsing, gaan wij op zoek naar een nieuwe match voor de hond of kat, volgens onze procedure.

   

  • 6 e ) Bij herplaatsing in NL is er GEEN restitutie van de onkostenbijdrage.
   Immers op uw eerdere verzoek is de hond/kat reis-klaar gemaakt en bij u gekomen.

   De onkostenbijdrage is dan ook GEEN koopsom maar een bijdrage in de gemaakte kosten. Stichting Friends4straydogs werkt volledig nonprofit. 

   Bij herplaatsing komt de onkostenbijdrage ten goede aan de rescue-er van de hond zodat zij, als voorbeeld een oud versleten slaaphok kan vervangen, of een dure operatie kan bekostigen voor een hond in de opvang.


  • Note:
   indien u een hond "koopt" waar ook vandaan, een fokker, handelaar (commercieel en broodfokkerij), asiel enz. ontvangt u ook niet de aankoopsom terug.
   Sterker nog indien u de hond naar een asiel brengt, dient u zelfs te betalen. 

   Zover willen wij niet gaan, echter er zijn nu eenmaal op uw verzoek kosten gemaakt voor uw hond of kat en op uw eigen verzoek dient uw huisdier op een goede manier herplaatst te worden. Hier doen wij dan ook als serieuze stichting ontzettend ons best voor.