Hond en Bezoek


Wanneer is het juiste moment om bezoek te ontvangen?


Dit is afhankelijk van de hond zelf.
Herken de stress signalen van uw hond.
Indien de hond toch deze signalen met regelmaat laat zien is de hond nog NIET
klaar voor extra nieuwe prikkels en nog niet klaar voor bezoek bij u thuis.

 

 • Ziet u GEEN STRESS signalen meer binnen uw huiselijke situatie.

 • Kent en begrijpt de hond zijn rustplek en ziet u dat de hond zelf ook zijn rustmoment opzoekt op deze plek in huis. 

 • Begrijpt de hond het dagelijkse ritme en structuur binnen uw huishouden.
 • Loopt de hond ondertussen een kleine uitlaatronden mee en u ziet dat hij hiervan geniet.

 • Is de hond minimaal 3 a 4 weken bij u en bovenstaande punten zijn van toepassing.

Dan kan er in alle rust en ook met goede begeleiding van de hond,

voor een kort bezoekje, visite komen

 

 1. Belangrijk punt  "U bepaald de regels en NIET de viste" 

  Hoe goed bedoeld het advies van de
  visite is bedoeld, de ervaring en inzicht ontbreekt.
  Men heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. 

 2. Zorg dat voor het bezoek komt de hond is uitgelaten en laat de hond uitgebreid snuffelen.
  Neem hiervoor de tijd.

 3. Ongeveer 15 minuten voordat het bezoek komt, bent u terug van deze uitlaatronde

 4. Begeleid de hond naar zijn rustplek, de veilige vertrouwde omgeving van de hond

 5. Geef de hond een bezigheid waar van u weet dat de hond die fantastisch vindt.
  Bijvoorbeeld een grote gevulde kong, een goed gevuld snuffel-kleed, of heerlijke grote kauw-snack. Denk aan een runderkop-huid een lange bullepees.

  Een bezigheid waar de hond blij van wordt en zeker een poosje zoet mee is. bezig mee is.

 6. Op het moment dat de visite aanbelt, is het de bedoeling dat dit als iets positief wordt bevestigd, door de leuke activiteit op de rustplek.  Positieve ervaring deurbel en bezoek.

 7. Spreek vooraf een tijd af en vraag aan het bezoek echt deze tijd te komen.
  Dus niet eerder of veel later dan de afgesproken tijd.

 8. Nodig geen bezoek uit die wellicht toch onzeker zijn of bangig zijn voor honden,
  vraag dit vooraf.

 9. Niet  een huiskamer vol.  Start met bezoek van 1 persoon.

 10. U dient vooraf het bezoek in te informeren over het acclimatiseren van uw hond en de regels die u hanteert.

 11. Vraag het bezoek de hond te negeren en te gaan zitten. 

 12. Vraag de visite de hond niet aan te raken, mocht deze komen snuffelen.
  Snuffelen is puur informatie inwinnen voor de hond:  "Wie ben jij?"
  Snuffelen wilt niet zeggen "Raak mij maar aan" integendeel. Vertel dit tegen het bezoek.


 13. Stel de hond wordt nieuwsgierig en wilt het bezoek onderzoeken, door te snuffelen.
  Prima, na 5 minuten roept u de hond naar u toe (belonen) en begeleid daarna de hond naar zijn rustplek, op de rustplek direct belonen. 
  Dit kan u doen met behulp van de riem aan het tuigje.

 14. Juist korte oefen momenten zijn beter voor de hond zelf.
  Ook hier weer de regel, niets forceren en rustig opbouwen.


 15. Stel de hond blijft op zijn rustplek en is druk bezig met zijn activiteit.
  Prima, niets forceren
  , rustplek is rustplek en dient gerespecteerd te worden. 

 16. Indien de hond weer interesse heeft in het bezoek, geen stresssignalen laat zien, herhaal deze oefening 2 keer:

  Maximaal 5 minuten snuffelen, bezoek negeert de hond, daarna rustig terug begeleiden aan de riem naar de rustplek en belonen.

 17. Training is altijd beter in korte stukjes (5 minuten) per keer, heeft als resultaat dat de hond dit beter kan plaatsen en onthouden, maar ook niet overprikkeld raakt (stress veroorzaakt) en de nieuwe ervaring beter verwerkt.Ook bezoek ontvangen dient opgebouwd te worden.

 • Nodig niet direct visite uit voor een dagdeel, de middag of avond  

 • Start met korte bezoekjes van 30 minuten, bijvoorbeeld de vaste oppas van de hond,
  een familielid of buurvrouw die weet dat u momenteel een hond begeleid binnen zijn/haar nieuwe leven.

 • Na het bezoek hanteer 2 dagen geen extra prikkels dwz de normale uitlaatronden en rustmomenten zodat de hond de nieuwe ervaring (nieuwe prikkels) goed kan verwerken.

 • Bij het volgende bezoek herhaalt u deze oefening, als u ziet dat de hond bezoek interssant vindt, mag hij langer snuffelen voordat u de hond terug begeleid naar zijn rustplek en herhaal deze oefening enkele keren.

 • Als u merkt na een poos dat de hond, bezoek gezellig vindt, kunt u de hond uitnodigen om bij u te komen liggen. Bevestig de riem om uw middel. U weet immers niet of bezoek toch plotseling impulsief reageert naar de hond toe en hoe de hond hierop reageert.

 

 • Blijf alert en ook dit proces is een onderdeel dat hoort bij het acclimatiseren en opbouw vertrouwen in u, vanuit de hond, na 10 a 15 minuten begeleid u de hond terug naar zijn rustplek en laat hem kiezen uit 2 heerlijke kauw-snacks als beloning.

 


Bron: HondenlotBEZOEK   als de hond onzekere/angstig is.

 

Wij begrijpen zeer zeker dat u niet constant bezoek kunt weren bij u thuis.

 

Toch is het heel belangrijk de hond niet geforceerd  bloot te stellen aan bezoek.
Immers de hond en het bezoek zijn binnen dezelfde ruimte en juist dit ervaart de hond toch als een vorm van opgedrongen worden met bezoek.
Uw woonkamer is 1 ruimte waar zowel bezoek als de hond verblijft waar de hond zelf op dat moment niet voor kiest.

 

 • Stel bezoek zo lang mogelijk uit. 
 • Niet eerder dan 4 weken na aankomst van de hond en de hond uit zichzelf toenadering zoekt bij u.
 • Vermijd voor de hond overmatige prikkeling.

 

Merkt u dat de hond onzeker/blafferig reageert op bezoek? 

 

 • En ziet u dat de hond toch polshoogte neemt?

 • Wees alert en kijk goed naar de Stress-signalen van de hond

 • Zorg er voor dat de hond rust kan vinden en haal de hond direct uit de situatie op een rustige manier.

 • De hond is nog niet toe aan bezoek en kennismaking met bezoek dient nooit geforceerd te worden.

 

 • Ziet u dat de hond ondanks de stress signalen, (weg)blaffen en wellicht ook snuffelen 
  dat de hond  vervolgens toch zelf toenadering zoekt, ondanks zijn onzekerheid of angst

  LAAT DIT NIET TOE!

  Door het hoge stress niveau veroorzaakt door deze  angst kan er een ongewenste situatie ontstaan (UITVALLEN) en zelfs agressie indien u de hond niet begeleid

 • Leid de hond af,  begeleid hem rustig naar de andere rustige plaats in huis en laat de hond kiezen uit 2 lekkere snacks. Zodat de hond opdat moment dient na te denken over iets anders, iets positief voor hem en zo wordt afgeleid en de stress kan afvloeien.

 

 • Geef de hond op een rustige plaats in huis, iets om te knauwen en te snuffelen, zodat de stress niet verder oploopt.

 

De hond blaft vanwege het feit dat hij het bezoek als niet prettig ervaart (geen vertrouwen/ angst/ onbekend maakt onbemind).
Hij begrijpt niet de goede intenties.


Angst is een emotie, die vervolgens stress veroorzaakt bij de hond.


Vanuit een bepaalde emotie is een hond opdat moment niet trainbaar. Correctie , boos worden op de hond heeft geen enkel resultaat. Het enige wat wordt bereikt is meer onzekerheid en meer stress, dus zeer onwenselijk!


Beter is om deze situatie daarom te vermijden en in dit geval rust te bieden zodat het hondenlijf terug kan komen in zijn balans (Cortisol aanmaak, het stresshormoon kan normaliseren)


Hoe doe je dit?

 • Creëer dan een rustige veilige  ruimte voor de hond, waar de hond niet direct met de visite wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld een andere ruimte,  een bijkeuken, andere kamer, garage aangrenzend aan de woning. 

 • Kijk zeker naar de uitleg in de video van Monique Bladder **.

 

 • Kies met  voorkeur een ruimte waar op afstand de hond toch de prikkels, de stemmen, kan waarnemen (informatie verzamelen en verwerken)
  Zet de deur eventueel op een kier, met een haak ertussen

 • Door de Afstand zijn de prikkels minder eng dan er toch direct mee geconfronteerd te worden.  Dit is zeker niet zielig.
  Afzondering is niet de bedoeling, honden zijn roedeldieren en voelen zich niet gelukkig om volledig afgezonderd te zijn van zijn roedel (zijn nieuwe familie)

.Interessante ARTIKEL van  Hondengedragscoach
Nina van Tilbeurgh:  "Is jouw hond bang voor bezoek" 
klik HIER


VIDEO: Waarom blaft mijn hond naar bezoek? Monique Bladder, Klik HIER

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie en heeft u een hond geadopteerd via onze stichting? Neem dan gerust contact op met onze nazorg medewerkster via email:

 

stichtingfriends4straydogs@yahoo.com